Cấu trúc It takes trong tiếng Anh: Ý nghĩa và cách sử dụng một cách chính xác và hiệu quả

Đăng bởi NGUYỄN ĐÌNH HUY vào lúc 17/03/2023

Chào bạn đến với IELTS - Bình Dương của chúng tôi, nơi cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và chi tiết về cấu trúc "It takes" trong tiếng Anh. Với bài viết này, IELTS Master mong muốn giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc này và cách sử dụng nó một cách chính xác và hiệu quả.

I. Cấu trúc "It takes" là gì?

Cấu trúc "It takes" là một cách diễn tả thời gian, công sức hoặc khó khăn cần thiết để đạt được một mục tiêu hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Cấu trúc này được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh và có thể được áp dụng vào nhiều tình huống khác nhau, đặc biệt là IELTS, phần Writing.

II. Các cách sử dụng của cấu trúc "It takes"

1. It takes + thời gian: sử dụng để diễn tả thời gian cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Ví dụ: It takes me about an hour to get to work every day.

2. It takes + công sức: sử dụng để diễn tả sự nỗ lực cần thiết để đạt được một mục tiêu nào đó. Ví dụ: It takes a lot of hard work and dedication to become a successful entrepreneur.

3. It takes + khó khăn: sử dụng để diễn tả những thử thách và khó khăn cần vượt qua để đạt được một mục tiêu nào đó. Ví dụ: It takes courage and determination to overcome the challenges of starting a new business.

III. Một số ví dụ sử dụng cấu trúc "It takes"

1. It takes patience and perseverance to learn a new language.

2. It takes years of training and practice to become a professional athlete.

3. It takes a lot of money and resources to start a new business.

4. It takes time and effort to build strong relationships with others.

5. It takes creativity and innovation to develop new products and services.

IV. Tổng kết

Cấu trúc "It takes" là một cách diễn tả thời gian, công sức hoặc khó khăn cần thiết để đạt được một mục tiêu hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Việc hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc này sẽ giúp bạn nói và viết tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn.

Tags : cách sử dụng cấu trúc it takes, Cấu trúc "It takes", Học tiếng Anh hiệu quả, sử dụng tiếng Anh, thì tiếng anh
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav