Quantifying - Định lượng từ - Học cùng IELTS Master Bình Dương

Đăng bởi NGUYỄN ĐÌNH HUY vào lúc 26/09/2023

Định lượng từ (Quantifying) là loại từ được sử dụng để chỉ số lượng hoặc mức độ của một danh từ hoặc tính từ. Chúng thường được sử dụng để biểu thị sự khác biệt đáng kể giữa các mức độ, số lượng hoặc kích thước khác nhau.

Quantifying - Định lượng từ - Học cùng IELTS Master Bình Dương

1. Các định lượng từ trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ định lượng được sử dụng để miêu tả số lượng hoặc mức độ của một danh từ hoặc tính từ. Dưới đây là một số ví dụ Trung tâm Anh ngữ IELTS Master Bình Dương mang đến về từ định lượng:

 • Very (rất): Sử dụng để miêu tả một mức độ cao, thường đi kèm với tính từ. Ví dụ: "This book is very interesting" (Cuốn sách này rất thú vị)
 • More (hơn): Sử dụng để so sánh hai cái gì đó, bắt buộc phải đi kèm với tính từ hoặc danh từ. Ví dụ: "I need more sugar for the cake" (Tôi cần thêm đường cho bánh)
 • Less (ít hơn): Tương tự như More, sử dụng để so sánh hai cái gì đó. Ví dụ: "This car is less expensive than that one" (Chiếc xe này ít tốn tiền hơn chiếc kia)
 • Most (nhiều nhất): Sử dụng để miêu tả mức độ cao nhất của điều gì đó, đi kèm với tính từ. Ví dụ: "She's the most beautiful girl in our class" (Cô ấy là cô gái đẹp nhất trong lớp chúng ta)
 • Least (ít nhất): Tương tự như Most, sử dụng để miêu tả mức độ thấp nhất của điều gì đó. Ví dụ: "This is the least expensive hotel we could find" (Đây là khách sạn ít tốn tiền nhất mà chúng tôi có thể tìm được)

Ngoài ra, còn rất nhiều từ định lượng khác như "few" (ít), "many" (nhiều), "several" (một vài) hay "enough" (đủ).

2. Tổng hợp các định lượng từ hay sử dụng

Dưới đây là danh sách các từ định lượng phổ biến trong tiếng Anh:

 1. Very (rất)
 2. More (hơn)
 3. Less (ít hơn)
 4. Most (nhiều nhất)
 5. Least (ít nhất)
 6. Few (ít)
 7. Many (nhiều)
 8. Several (một vài)
 9. Enough (đủ)
 10. Too (quá)

IELTS Master Bình Dương lưu ý rằng công dụng của mỗi từ định lượng phụ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Ví dụ, "too" có thể được sử dụng để miêu tả một mức độ quá cao nhưng cũng có thể được sử dụng với nghĩa "also" (cũng).

3. Bài tập về định lượng từ trong tiếng Anh

Dưới đây là một số bài tập Trung tâm tiếng Anh Bình Dương - IELTS Master mang đến cho bạn thực hành:

 1. Điền các từ định lượng phù hợp vào chỗ trống:
 • She's _ taller than me. (hơn)
 • This dress is _ expensive than that one. (ít tốn tiền hơn)
 • I have _ time to finish my homework. (ít)
 • He has _ books than I do. (nhiều)
 • This is the _ delicious cake I've ever tasted. (ngon nhất)
 1. Sắp xếp các từ định lượng sau theo thứ tự từ ít đến nhiều:
 • Many, few, several, most, enough
 1. Viết câu sử dụng các từ định lượng sau:
 • Very: _
 • Less:
 • Most:
 • Too: _

Ví dụ đáp án:

 1. Điền các từ định lượng phù hợp vào chỗ trống:
 • She's taller than me. (hơn)
 • This dress is less expensive than that one. (ít tốn tiền hơn)
 • I have little time to finish my homework. (ít)
 • He has more books than I do. (nhiều)
 • This is the most delicious cake I've ever tasted. (ngon nhất)
 1. Sắp xếp các từ định lượng sau theo thứ tự từ ít đến nhiều:
 • Few, several, enough, many, most
 1. Viết câu sử dụng các từ định lượng sau:
 • Very: The weather is very hot today.
 • Less: I eat less sugar than I used to.
 • Most: She gets the most votes in the election.
 • Too: This shirt is too small for me.

Với bài tập này, Trung tâm luyện thi IELTS Bình Dương - IELTS Master giúp bạn có thể điều chỉnh câu hỏi và đáp án theo trình độ của mình để tăng tính thực tiễn.

 

Từ định lượng là một loại từ quan trọng trong việc miêu tả số lượng và mức độ của một danh từ hoặc tính từ trong tiếng Anh. Bằng cách sử dụng chúng một cách chính xác, bạn có thể tạo ra những câu văn sắc nét và truyền tải được ý nghĩa một cách chính xác. Hy vọng thông qua bài viết này, IELTS Master Bình Dương đã giúp bạn hiểu rõ hơn về từ định lượng và sử dụng chúng một cách hiệu quả trong giao tiếp tiếng Anh.

Tags : Học tiếng Anh hiệu quả, ielts bình dương, ielts master bình dương, qualifying, định lượng từ
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav