Thì quá khứ đơn là gì? cách sử dụng ngữ pháp hiệu quả

Đăng bởi NGUYỄN ĐÌNH HUY vào lúc 06/04/2023

I. Khái niệm cơ bản về quá khứ đơn

Quá khứ đơn là một thì trong tiếng Anh để diễn tả hành động hoặc sự kiện đã xảy ra hoàn thành trong quá khứ. Đây là thì đơn giản nhất trong ngữ pháp tiếng Anh và thường được sử dụng để kể chuyện hoặc miêu tả các sự kiện trong quá khứ.

II. Cách sử dụng quá khứ đơn

Để tạo ra quá khứ đơn, chúng ta thêm đuôi - ed vào động từ đối với đa số các động từ. Tuy nhiên, có một số động từ không tuân theo quy tắc này, ví dụ như "go" (went), "eat" (ate), "drink" (drank), và nhiều động từ khác.

Có một số lưu ý quan trọng khi sử dụng quá khứ đơn:

 • Với động từ "to be", chúng ta sử dụng "was" cho "I", "he", "she", "it" và "were" cho "you", "we", "they".
 • Khi nối các sự kiện trong quá khứ, chúng ta thường sử dụng từ "then" để biểu thị trình tự.
 • Trong một số trường hợp, quá khứ đơn có thể được sử dụng để diễn tả một hành động diễn ra liên tục trong quá khứ.

III. Ví dụ về quá khứ đơn

Đây là một số ví dụ về cách sử dụng quá khứ đơn:

 • I walked to the store yesterday.
 • She watched a movie last night.
 • We ate dinner at a restaurant on Saturday.
 • He studied for three hours yesterday afternoon.
 • They visited their grandparents last weekend.

IV. Tổng kết

Với những điều cơ bản về quá khứ đơn đã được giới thiệu trong bài viết này, bạn đã có thể sử dụng thì này trong giao tiếp hàng ngày của mình. Hãy lưu ý những lưu ý quan trọng và tập luyện để cải thiện kỹ năng sử dụng quá khứ đơn. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và độ chi tiết của bài viết, IELTS Bình Dương sẽ giới thiệu thêm một số thông tin liên quan đến quá khứ đơn.

V. Các dạng khác của quá khứ

Ngoài dạng đơn giản của quá khứ đơn, còn có các dạng khác như:

 1. Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

Ví dụ: I was studying when my friend called.

 1. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect): Diễn tả một hành động đã hoàn thành trước khi một hành động khác xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: I had finished my homework before I went to bed.

 1. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous): Diễn tả một hành động đã hoàn thành và kéo dài trong một khoảng thời gian trước khi một hành động khác xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: I had been studying for three hours before I took a break.

VI. Lợi ích của việc sử dụng quá khứ đơn

Sử dụng quá khứ đơn là cách thông thường và trực quan nhất để miêu tả các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Việc sử dụng quá khứ đơn giúp người nghe hoặc đọc hiểu rõ hơn về thời gian và trình tự các sự kiện trong câu chuyện. Bên cạnh đó, việc sử dụng quá khứ đơn cũng giúp người học tiếng Anh cải thiện kỹ năng ngữ pháp và giao tiếp.

Trong bài viết này, luyện thi IELTS Master - Bình Dương đã giới thiệu cho bạn những điều cơ bản về quá khứ đơn và cách sử dụng thì này trong tiếng Anh. Ngoài ra, IELTS Bình Dương cũng đã giới thiệu các dạng khác của quá khứ để giúp bạn hiểu rõ hơn về tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tiếng Anh.

VII. Sự khác biệt giữa quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Trong tiếng Anh, quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn là hai thì quan trọng và thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Dưới đây là sự khác biệt giữa hai thì này:

 1. Quá khứ đơn được sử dụng để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc.

Ví dụ: I ate breakfast at 7 am this morning.

 1. Quá khứ tiếp diễn được sử dụng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

Ví dụ: At 7 am this morning, I was eating breakfast.

Sự khác biệt giữa quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn thường được sử dụng để tạo sự rõ ràng và độ chính xác trong truyền tải thông tin. Khi nói về một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta thường sử dụng quá khứ đơn. Trong khi đó, khi muốn diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ, chúng ta sử dụng quá khứ tiếp diễn.

Tags : ielts bình dương, Lộ trình học IELTS, ngữ pháp tiếng Anh, thi IELTS
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav