Quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh

Đăng bởi NGUYỄN ĐÌNH HUY vào lúc 05/04/2023

Phát âm đúng trọng âm là một kỹ năng quan trọng giúp người học tiếng Anh nói chuẩn xác và lưu loát. Trọng âm là sự nhấn mạnh hoặc lực căng lên một từ hay một phần của từ trong câu, và có thể là yếu tố quyết định sự hiểu nhầm hoặc chính xác của thông điệp truyền đạt. Trong bài viết này, IELTS Bình Dương sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách phát âm đúng trọng âm trong tiếng Anh để giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

Tại sao phát âm đúng trọng âm quan trọng?

Phát âm đúng trọng âm trong tiếng Anh có vai trò quan trọng vì:

 1. Giao tiếp hiệu quả: Phát âm đúng trọng âm giúp người nghe dễ dàng nhận biết từ hoặc cụm từ nào được nhấn mạnh, từ đó hiểu ý nghĩa của câu một cách rõ ràng.

 2. Đạt điểm cao trong các bài kiểm tra: Trong các bài thi tiếng Anh, việc phát âm đúng trọng âm là một yếu tố quan trọng đánh giá khả năng ngôn ngữ của bạn, đồng thời có thể giúp bạn đạt điểm cao trong các kỳ thi quan trọng như IELTS, TOEFL, hoặc các kỳ thi đại học.

 3. Nâng cao độ lưu loát và tự tin: Kỹ năng phát âm đúng trọng âm giúp người nói tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh, đồng thời giúp người nói nói lưu loát và dễ nghe hơn, gây ấn tượng tốt với người nghe.

Các quy tắc phát âm trọng âm trong tiếng Anh

 1. Trong các từ có một âm tiết: Trong các từ chỉ có một âm tiết, trọng âm thường đặt ở âm tiết này. Ví dụ: "cat" (/kæt/), "dog" (/dɒɡ/), "book" (/bʊk/).

 2. Trong các từ có nhiều hơn một âm tiết: Trong các từ có nhiều hơn một âm tiết, trọng âm thường đặt ở:

 • Trọng âm thường đặt ở âm tiết đầu tiên (tính từ trái sang phải) trong các từ có hậu tố "-ic", "-tion", "-sion", "-ity", "-ive", "-ian", "-ious", "-ical", "-ical", "-uate". Ví dụ: "elEction" (/ɪˈlek.ʃən/), "pOsition" (/pəˈzɪʃ.ən/), "nAtional" (/ˈnæʃən.əl/).

 • Trọng âm thường đặt ở âm tiết cuối cùng (tính từ phải sang trái) trong các từ có hậu tố "-cy", "-phy", "-gy", "-ty", "-ry", "-my", "-ly", "-sy", "-fy", "-dy". Ví dụ: "energy" (/ˈɛnər.dʒi/), "phySics" (/ˈfɪzɪks/), "technolOgy" (/tɛkˈnɒlədʒi/).

 1. Ngoài ra, còn có các quy tắc khác như:
 • Trong các từ có đầu mở "re-", trọng âm thường đặt ở âm tiết tiếp theo. Ví dụ: "rEpair" (/rɪˈpɛr/), "rElax" (/rɪˈlæks/).

 • Trong các từ có đầu mở "un-", trọng âm thường đặt ở âm tiết tiếp theo. Ví dụ: "unHappy" (/ʌnˈhæpi/), "unBelievable" (/ʌnˈbiːlɪvəbl/).

Ví dụ minh họa

Để minh họa cho các quy tắc trên, chúng ta có thể xem xét ví dụ sau:

Từ gốc: "communication"

Cách phát âm không chính xác: /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ (trọng âm đặt sai)

Cách phát âm đúng: /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ (trọng âm đặt đúng)

Trong tiếng Anh, quy tắc đánh trọng âm là một khía cạnh quan trọng trong phát âm đúng của từ. Đúng phát âm của trọng âm sẽ giúp người nghe hiểu rõ ý nghĩa của từ, đồng thời làm cho phát âm của bạn trở nên tự nhiên và chuẩn xác hơn. Luyện thi IELTS Bình Dương sẽ giới thiệu và giải thích các quy tắc đánh trọng âm cơ bản trong tiếng Anh, cùng với ví dụ minh họa.

Quy tắc đánh trọng âm đơn giản

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về quy tắc đánh trọng âm đơn giản nhất. Trong tiếng Anh, các từ đơn âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai từ cuối cùng của từ. Ví dụ:

 • Ca-reer (nghề nghiệp)
 • Co-lor (màu sắc)
 • Re-flect (phản chiếu)

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, quy tắc này không áp dụng, và trọng âm có thể rơi vào âm tiết khác. Ví dụ:

 • Pho-to-graph (nhiếp ảnh)
 • In-ter-est-ing (thú vị)
 • Com-pu-ter (máy tính)

Để xác định chính xác trọng âm của một từ, bạn có thể tra cứu từ điển hoặc nghe người bản ngữ phát âm từ đó.

Quy tắc đánh trọng âm theo hậu tố

Ngoài quy tắc đánh trọng âm đơn giản, trong tiếng Anh còn tồn tại một số quy tắc đánh trọng âm dựa trên hậu tố của từ. Sau đây là một số ví dụ:

 • -tion: Pre-sen-ta-tion (trình bày)
 • -ic: Fan-tas-tic (tuyệt vời)
 • -al: In-ter-na-tion-al (quốc tế)

Quy tắc đánh trọng âm theo tiền tố

Ngoài quy tắc đánh trọng âm theo hậu tố, cũng cần lưu ý đến quy tắc đánh trọng âm theo tiền tố của từ. Sau đây là quy tắc đánh trọng âm theo tiền tố của từ:

 • Un-: Un-hap-py (không hạnh phúc)
 • Dis-: Dis-con-nect (ngắt kết nối)
 • Ex-: Ex-plore (khám phá)

Các quy tắc đánh trọng âm này giúp định vị chính xác trọng âm trong các từ có hậu tố hoặc tiền tố. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng có những từ không tuân theo quy tắc này và cần phải được ghi nhớ hoặc tra cứu từ điển để đánh trọng âm chính xác.

Lợi ích của phát âm đúng trọng âm

Phát âm đúng trọng âm là một yếu tố quan trọng trong việc nói tiếng Anh một cách lưu loát và chuẩn xác. Có những lợi ích sau của phát âm đúng trọng âm:

 1. Giúp người nghe hiểu rõ ý nghĩa của từ: Phát âm đúng trọng âm giúp người nghe dễ dàng nhận biết từ gốc và hiểu rõ ý nghĩa của từ, đồng thời tránh nhầm lẫn hoặc hiểu sai về nội dung của câu.

 2. Giao tiếp lưu loát hơn: Phát âm đúng trọng âm giúp nói tiếng Anh một cách lưu loát và tự nhiên hơn, từ đó tăng tính linh hoạt và tự tin trong giao tiếp.

 3. Nâng cao khả năng giao tiếp chuyên nghiệp: Đối với những người sử dụng tiếng Anh trong môi trường công việc hoặc giao tiếp chuyên nghiệp, phát âm đúng trọng âm là yếu tố quan trọng để ghi điểm trong việc thể hiện năng lực ngôn ngữ và chuyên môn.

 4. Cải thiện kỹ năng nghe: Phát âm đúng trọng âm giúp người học dễ dàng nhận diện trọng âm của từ trong quá trình nghe, từ đó cải thiện khả năng nghe và hiểu tiếng Anh.

Luyện tập phát âm đúng trọng âm

Để luyện tập phát âm đúng trọng âm trong tiếng Anh, bạn có thể thực hành theo các bước sau:

Bước 1: Học từ vựng mới kèm theo trọng âm: Khi học từ mới, hãy chú ý đến trọng âm của từ đó. Có thể sử dụng từ điển hoặc nghe các bản ghi âm chuẩn để học cách phát âm và nhận diện trọng âm của từ.

Bước 2: Luyện tập phát âm từ vựng: Đọc và phát âm các từ vựng đã học, chú ý đến trọng âm của từ. Có thể luyện tập theo các câu hoặc đoạn văn ngắn để cải thiện khả năng phát âm đúng trọng âm trong ngữ cảnh câu hoặc đoạn văn.

Bước 3: Luyện tập trọng âm trong câu: Luyện tập phát âm trọng âm trong các câu hoặc đoạn văn ngắn, chú ý đến ngữ điệu và dấu nhấn trong câu. Có thể dùng giọng điệu hoặc tăng giảm thanh điệu để nhấn mạnh trọng âm trong câu.

Bước 4: Nghe và lặp lại: Nghe các bản ghi âm chuẩn hoặc nghe người bản ngữ phát âm và cố gắng lặp lại theo sau đó. Chú ý đến trọng âm của từ và cố gắng phát âm giống với bản ngữ.

Bước 5: Ghi âm và so sánh: Sử dụng công cụ ghi âm để ghi lại giọng nói của bạn và so sánh với bản ngữ để tự đánh giá khả năng phát âm đúng trọng âm của mình. Nếu cần, có thể lặp lại quá trình luyện tập để cải thiện kỹ năng phát âm.

Kết luận

Phát âm đúng trọng âm là một yếu tố quan trọng trong việc nói tiếng Anh một cách lưu loát và chuẩn xác. Bằng cách nắm vững quy tắc và luyện tập đúng phát âm trọng âm, bạn sẽ nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình, đồng thời có thể đạt được kết quả cao trong việc đánh trọng âm của từ trong các bài kiểm tra hoặc giao tiếp chuyên nghiệp. Hy vọng những thông tin trên đã giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và nâng cao kỹ năng phát âm tiếng Anh của mình.

Tags : ielts bình dương, kỹ năng nói, ngữ pháp tiếng Anh, thi IELTS, thi IELTS trực tuyến
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav