Cách sử dụng đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ trong tiếng Anh và trong kì thi IELTS

Đăng bởi NGUYỄN ĐÌNH HUY vào lúc 30/03/2023

Đại từ quan hệ là một cấu trúc thường được sử dụng trong tiếng Anh để diễn tả thời gian hoặc sự kiện xảy ra trước khi một sự việc khác diễn ra. Trong bài viết này, IELTS Bình Dương sẽ tìm hiểu về cấu trúc này và cách sử dụng nó trong kỳ thi IELTS..

I. Đại từ quan hệ

1. Đại từ quan hệ là gì?

Đại từ quan hệ là các từ được sử dụng để kết nối các mệnh đề trong câu. Đại từ quan hệ giúp câu trở nên dễ đọc và dễ hiểu hơn.

2. Các loại đại từ quan hệ

Trong tiếng Anh, có ba loại đại từ quan hệ chính: who, whom và that. Who và whom thường được sử dụng để chỉ người, trong khi that được sử dụng để chỉ cả người và vật.

3. Cách sử dụng đại từ quan hệ

Để sử dụng đại từ quan hệ, chúng ta cần biết hai mệnh đề trong câu: mệnh đề chính và mệnh đề phụ. Mệnh đề chính là câu hoàn chỉnh, trong khi mệnh đề phụ không hoàn chỉnh và cần một từ khóa để kết nối với mệnh đề chính. Đại từ quan hệ sẽ được sử dụng để kết nối mệnh đề phụ và mệnh đề chính.

4. Ví dụ về cách sử dụng đại từ quan hệ

Ví dụ: The man who is standing over there is my brother.

Trong câu này, "who" được sử dụng để kết nối mệnh đề phụ "who is standing over there" với mệnh đề chính "is my brother". "Who" đang chỉ người đứng bên kia.

II. Trạng từ quan hệ

1. Trạng từ quan hệ là gì?

Trạng từ quan hệ là các từ được sử dụng để kết nối các mệnh đề trong câu. Tuy nhiên, trạng từ quan hệ chỉ là trạng từ, không phải đại từ như đại từ quan hệ.

2. Các loại trạng từ quan hệ

Trong tiếng Anh, có hai loại trạng từ quan hệ chính: when và where. When được sử dụng để chỉ thời gian, trong khi where được sử dụng để chỉ địa

3. Cách sử dụng trạng từ quan hệ

Tương tự như đại từ quan hệ, trạng từ quan hệ cũng được sử dụng để kết nối mệnh đề phụ và mệnh đề chính. Trong đó, trạng từ quan hệ được đặt ở đầu mệnh đề phụ.

4. Ví dụ về cách sử dụng trạng từ quan hệ

Ví dụ: I remember the day when I first met my best friend.

Trong câu này, "when" được sử dụng để kết nối mệnh đề phụ "when I first met my best friend" với mệnh đề chính "I remember the day". "When" đang chỉ thời gian mà tôi đã gặp bạn thân của mình lần đầu tiên.

III. Cách sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ trong IELTS

Việc sử dụng đúng và hiệu quả các từ loại quan hệ là rất quan trọng trong bài thi IELTS. Điều này đòi hỏi sự nắm vững về cấu trúc và cách sử dụng của chúng.

1. Ví dụ về cách sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ trong IELTS Writing Task 2

Ví dụ: Some people think that the only way to solve environmental problems is to increase the price of petrol. Others think that there are other ways to solve environmental issues. Discuss both views and give your opinion.

Trong đoạn văn này, có thể sử dụng đại từ quan hệ để kết nối mệnh đề phụ và mệnh đề chính:

 • "Some people think that the only way to solve environmental problems is to increase the price of petrol, which is not entirely true." (Đại từ quan hệ "which" kết nối mệnh đề phụ "which is not entirely true" với mệnh đề chính "Some people think that the only way to solve environmental problems is to increase the price of petrol".)

 • "Others think that there are other ways to solve environmental problems, which is a more balanced view." (Đại từ quan hệ "which" kết nối mệnh đề phụ "which is a more balanced view" với mệnh đề chính "Others think that there are other ways to solve environmental problems".)

Tương tự, trạng từ quan hệ cũng có thể được sử dụng để kết nối mệnh đề phụ và mệnh đề chính trong IELTS Writing Task 2:

 • "When it comes to solving environmental problems, increasing the price of petrol is just one of many possible solutions." (Trạng từ quan hệ "when" kết nối mệnh đề phụ "When it comes to solving environmental problems" với mệnh đề chính "increasing the price of petrol is just one of many possible solutions".)

2. Ví dụ về cách sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ trong IELTS Speaking

Việc sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ cũng rất quan trọng trong bài thi IELTS Speaking. Đây là một số ví dụ về cách sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ trong IELTS Speaking:

3. Ví dụ về cách sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ trong IELTS Speaking Part 1

 • Câu hỏi: What kind of music do you like?

Trả lời: I love all kinds of music, but the type of music that I enjoy the most is classical music, which I find very soothing.

Trong câu trả lời này, đại từ quan hệ "which" được sử dụng để kết nối mệnh đề phụ "which I find very soothing" với mệnh đề chính "the type of music that I enjoy the most is classical music".

4. Ví dụ về cách sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ trong IELTS Speaking Part 2

 • Câu hỏi: Describe a book that you have read recently.

  Trả lời: The book that I read recently is called "The Alchemist", which is a novel by Paulo Coelho. The story is about a shepherd boy who goes on a journey to fulfill his dreams, which I found very inspiring.

  Trong câu trả lời này, đại từ quan hệ "which" được sử dụng để kết nối mệnh đề phụ "which I found very inspiring" với mệnh đề chính "The story is about a shepherd boy who goes on a journey to fulfill his dreams".

5. Ví dụ về cách sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ trong IELTS Speaking Part 3

 • Câu hỏi: Do you think it is important to learn a foreign language?

  Trả lời: Absolutely. Learning a foreign language can open up a whole new world of opportunities, which is why I believe it is so important.

  Trong câu trả lời này, trạng từ quan hệ "which" được sử dụng để kết nối mệnh đề phụ "which is why I believe it is so important" với mệnh đề chính "Learning a foreign language can open up a whole new world of opportunities".

  Để sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ hiệu quả trong bài thi IELTS Speaking, bạn nên:

 • Học cách sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ một cách chính xác và linh hoạt.

 • Tránh sử dụng quá nhiều đại từ và trạng từ quan hệ trong một câu để tránh gây nhầm lẫn cho người nghe.

 • Với các kinh nghiệm và kỹ năng trên, bạn có thể sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ một cách hiệu quả trong bài thi IELTS Speakingtăng cơ hội đạt điểm cao. Hy vọng các thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong việc luyện thi IELTS.

 • Sử dụng các từ nối thích hợp để kết nối các mệnh đề và đảm bảo sự mạch lạc trong câu.

IV. Kết luận

Sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ để kết nối các ý tưởng một cách tự nhiên và chính xác.

 • Luyện tập sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ trong các bài tập luyện thi để trau dồi kỹ năng của mình.

Tham khảo thêm về cấu trúc suggest tại đây và các thì khác tại đây

Tags : cách sử dụng đại từ và trạng từ quan hệ, IELTS, trạng từ trong tiếng Anh, đại từ quan hệ trạng từ quan hệ IELTS Speaking, đại từ trong tiếng Anh
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav