Cấu trúc unless? Sử dụng hiệu quả ngữ pháp hiệu quả thi IELTS

Đăng bởi NGUYỄN ĐÌNH HUY vào lúc 17/03/2023

Chào mừng đến với bài viết của IELTS Bình Dương về "Cấu trúc Unless". IELTS Master tin rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc Unless và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

I. Giới thiệu

Cấu trúc unless là một trong những cấu trúc câu điều kiện phổ biến nhất trong tiếng Anh. Nó được sử dụng để diễn tả một điều kiện tiêu cực, khi mà điều gì đó sẽ xảy ra trừ khi một điều kiện khác được đáp ứng. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tìm hiểu cấu trúc của unless.

II. Cấu trúc của unless

Cấu trúc của Unless là: Unless + điều kiện, câu chính. Điều kiện ở đây có thể là một câu, một từ, một cụm từ hoặc một danh từ. Ví dụ:

- Unless it rains, we will have a picnic. (Nếu không mưa, chúng ta sẽ đi dã ngoại.)

- I won't buy the car unless the price is right. (Tôi sẽ không mua chiếc xe trừ khi giá phải chăng.)

- Unless you finish your homework, you can't go out to play. (Nếu bạn không hoàn thành bài tập về nhà, bạn không được đi chơi ngoài đường.)

III. Cách sử dụng của unless

Cấu trúc unless được sử dụng để diễn tả một điều kiện tiêu cực. Trong tiếng Anh, khi chúng ta muốn diễn tả một điều kiện tiêu cực, thì thường sử dụng các cấu trúc câu điều kiện như if, unless, và in case. Tuy nhiên, với cấu trúc unless, chúng ta muốn diễn tả rằng điều gì đó sẽ xảy ra trừ khi một điều kiện khác được đáp ứng.

Ví dụ:

- Unless you hurry, we will be late. (Nếu bạn không nhanh, chúng ta sẽ trễ giờ.)

- I won't be able to come to the party unless I finish my work. (Tôi sẽ không thể đến dự tiệc trừ khi hoàn thành công việc.)

- Unless you study hard, you won't pass the exam. (Nếu bạn không học chăm chỉ, bạn sẽ không đỗ kỳ thi.)

Ví dụ và bài tập thực hành

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc unless và cách sử dụng nó trong giao tiếp tiếng Anh, chúng ta có thể thực hành qua một số bài tập như sau:

  1. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh với cấu trúc unless:
  • finish / I / my work / won't / able / to go out / unless => Unless I finish my work, I won't be able to go out.
  1. Hoàn thành câu sau bằng cấu trúc unless:
  • You / won't / pass the test / unless => Unless you study hard, you won't pass the test.
  1. Sử dụng cấu trúc unless để hoàn thành câu sau:
  • We / won't / able to finish / the project / unless => Unless we work harder, we won't be able to finish the project.

V. Kết luận

Trong bài viết này, IELTS Bình Dương đã giới thiệu về cấu trúc unless trong tiếng Anh và cách sử dụng nó trong giao tiếp một cách hiệu quả nhất. Việc hiểu rõ về cấu trúc này sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và chính xác hơn trong các tình huống giao tiếp thực tế. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình học tập và thực hành tiếng Anh.

Tags : cấu trúc unless, cấu trúc điều kiện phủ định trong tiếng Anh
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav