Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) - Cách sử dụng trong IELTS

Đăng bởi NGUYỄN ĐÌNH HUY vào lúc 06/04/2023

Trong tiếng Anh, thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) được sử dụng để diễn tả các hành động đã xảy ra trong quá khứ, nhưng có liên kết với hiện tại. Điều này có nghĩa là, người nói đang nhắc đến một hành động đã xảy ra trong quá khứ, nhưng vẫn còn liên quan đến hiện tại. Trong bài viết này, IELTS Bình Dương sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng thì Hiện tại hoàn thành một cách chính xác và hiệu quả.

Phần 1: Cấu trúc của thì Hiện tại hoàn thành

Thì Hiện tại hoàn thành được tạo thành từ hai phần chính: động từ "have" hoặc "has" và quá khứ phân từ của động từ. Ví dụ:

 • I have eaten breakfast. (Tôi đã ăn sáng.)
 • She has studied English for two years. (Cô ấy đã học tiếng Anh trong hai năm.)

Phần 2: Sử dụng thì Hiện tại hoàn thành

Thì Hiện tại hoàn thành được sử dụng để diễn tả các hành động hoặc sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng vẫn ảnh hưởng đến hiện tại hoặc vẫn còn liên quan đến hiện tại. Ví dụ:

 • I have lived in Ho Chi Minh City for five years. (Tôi đã sống ở Thành phố Hồ Chí Minh trong năm năm.)
 • They have already finished the project. (Họ đã hoàn thành dự án đó rồi.)

Thì Hiện tại hoàn thành cũng được sử dụng để thể hiện kinh nghiệm của người nói. Ví dụ:

 • I have never traveled abroad. (Tôi chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài.)
 • She has seen that movie twice. (Cô ấy đã xem bộ phim đó hai lần.)

Phần 3: Các trường hợp không sử dụng thì Hiện tại hoàn thành

Thì Hiện tại hoàn thành không được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Khi chỉ đơn giản một hành động đã xảy ra trong quá khứ, không có liên quan đến hiện tại. Ví dụ: I ate breakfast this morning. (Tôi ăn sáng sáng nay.)
 • Khi thời gian đã được xác định rõ ràng trong quá khứ. Ví dụ: I visited my grandparents last week. (Tôi ghé thăm ông bà tôi vào tuần trước.)
 • Khi đang diễn tả một hành động đang xảy ra trong hiện tại. Ví dụ: I am studying English right now. (Tôi đang học tiếng Anh.)

Phần 4: Ví dụ về thì Hiện tại hoàn thành

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng thì Hiện tại hoàn thành, chúng tôi xin trình bày một số ví dụ cụ thể như sau:

 1. She has never visited Japan before. (Cô ấy chưa bao giờ đi Nhật Bản trước đây.)
 2. They have lived in New York City for five years. (Họ đã sống ở Thành phố New York trong năm năm.)
 3. I have already finished my homework. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà rồi.)
 4. He has studied French for two years. (Anh ấy đã học tiếng Pháp trong hai năm.)
 5. We have seen that movie three times. (Chúng tôi đã xem bộ phim đó ba lần.)

Phần 5: Các lỗi phổ biến khi sử dụng thì Hiện tại hoàn thành

Những lỗi thường gặp khi sử dụng thì Hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh là không sử dụng đúng thì, quên sử dụng quá khứ phân từ của động từ hoặc sử dụng sai động từ. Ví dụ:

 • Wrong: She has been to Paris last year. (Cô ấy đã đến Paris năm ngoái.)

 • Right: She went to Paris last year. (Cô ấy đã đến Paris năm ngoái.)

 • Wrong: I have eat breakfast. (Tôi đã ăn sáng.)

 • Right: I have eaten breakfast. (Tôi đã ăn sáng.)

 • Wrong: He has went to the store. (Anh ấy đã đi đến cửa hàng.)

 • Right: He has gone to the store. (Anh ấy đã đi đến cửa hàng.)

Phần 6: Kết luận

Thì Hiện tại hoàn thành là một thì rất quan trọng trong tiếng Anh, giúp diễn tả các hành động đã xảy ra trong quá khứ và còn liên quan đến hiện tại. Tuy nhiên, để sử dụng thì này đúng và hiệu quả, chúng ta cần phải nắm chắc cấu trúc và ý nghĩa của thì này, đồng thời tránh các lỗi phổ biến khi sử dụng. Chúc các bạn nắm chắc ngữ pháp và học tốt!

Tags : ielts bình dương, ngữ pháp tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh, thi IELTS
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav