Các cách liên kết ý tưởng trong IELTS Writing Task 2 - IELTS BÌNH DƯƠNG

Đăng bởi NGUYỄN ĐÌNH HUY vào lúc 30/03/2023

Chào mừng các bạn đến với trang web IELTS Bình Dương của chúng tôi! Hôm nay, IELTS Master xin giới thiệu đến các bạn một chủ đề rất quan trọng trong kỳ thi IELTS - Cách liên kết ý tưởng.

I. Tổng quan về liên kết ý tưởng

Liên kết ý tưởng là một kỹ năng rất quan trọng trong việc viết tiếng Anh. Kỹ năng này giúp cho bài viết của bạn trở nên liên kết và dễ đọc hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về những cách để liên kết các ý tưởng trong bài viết của bạn.

II. Những cách liên kết ý tưởng

 1. Sử dụng các liên từ

Liên từ là các từ dùng để kết nối các ý tưởng trong một câu hoặc giữa các câu trong một đoạn văn. Một số liên từ thông dụng bao gồm "and", "but", "or", "so", "because", "although", "however", "therefore", "meanwhile", "furthermore", "moreover", "in addition to", "despite", "in spite of", "nevertheless", "nonetheless", "consequently", "thus", "accordingly", "hence", "otherwise", "instead".

 1. Sử dụng các cụm từ liên kết

Cụm từ liên kết cũng là một công cụ hữu ích để liên kết các ý tưởng trong bài viết của bạn. Một số cụm từ liên kết phổ biến bao gồm "as a result", "due to", "owing to", "in other words", "on the other hand", "for example", "in fact", "such as", "in conclusion", "to summarize", "all in all", "in brief".

 1. Sử dụng các từ đồng nghĩa

Các từ đồng nghĩa là các từ có nghĩa tương đương với nhau. Việc sử dụng các từ đồng nghĩa giúp cho bài viết của bạn trở nên đa dạng và phong phú hơn. Ví dụ, thay vì sử dụng từ "good" nhiều lần, bạn có thể thay thế bằng các từ như "excellent", "great", "wonderful", "fantastic", "terrific", "outstanding".

 1. Sử dụng các thể hiện cảm xúc

Việc sử dụng các thể hiện cảm xúc như "tuy nhiên", "rõ ràng", "điều này cho thấy rằng" hay "nói cách khác" sẽ giúp cho bài viết của bạn trở nên trôi chảy và dễ hiểu hơn.

III. Ví dụ về cách liên kết ý tưởng

 1. Liên kết bằng liên từ

Ví dụ: "I have to finish my homework, but I also want to watch a movie." (Tôi phải hoàn thành bài tập nhưng tôi cũng muốn xem một bộ phim.)

 1. Liên kết bằng cụm từ liên kết

Ví dụ: "In other words, the company is struggling financially due to poor management." (Nói cách khác, công ty đang gặp khó khăn về tài chính do quản lý kém.)

 1. Liên kết bằng từ đồng nghĩa

Ví dụ: "The new employee is excellent at multitasking and can handle multiple projects at once." (Nhân viên mới rất giỏi về việc làm nhiều việc cùng một lúc và có thể xử lý nhiều dự án cùng một thời điểm.)

 1. Liên kết bằng thể hiện cảm xúc

Ví dụ: "Although the weather is terrible, we can still enjoy our time indoors with a good book or movie." (Tuy thời tiết rất tồi tệ, nhưng chúng ta vẫn có thể thưởng thức thời gian bên trong với một quyển sách hay một bộ phim tốt.)

IV. Kết luận

Liên kết ý tưởng là một kỹ năng quan trọng để trình bày ý tưởng một cách mạch lạc và dễ hiểu trong IELTS Writing task 2. Bằng cách sử dụng các liên từ, cụm từ liên kết, từ đồng nghĩa và thể hiện cảm xúc, bạn có thể giúp cho bài viết của mình trở nên chất lượng hơn và thu hút được nhiều độc giả hơn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách liên kết ý tưởng trong tiếng Anh.

V. Thực hành

Sau đây là một số bài tập giúp bạn rèn luyện kỹ năng liên kết ý tưởng trong tiếng Anh:

 1. Hoàn thành câu sau với một từ liên kết thích hợp: "She loves to read, ____________ she also enjoys watching movies."

 2. Sử dụng từ đồng nghĩa để thay thế cho từ "happy" trong câu sau: "I'm very happy to hear that you got the job."

 3. Sử dụng thể hiện cảm xúc để kết thúc câu sau: "I don't like waking up early in the morning, ____________."

 4. Ghép các câu sau lại với nhau bằng cách sử dụng một liên từ thích hợp:

a. I have a lot of homework to do. b. I want to go to the gym.

 1. Sử dụng một cụm từ liên kết thích hợp để kết nối hai câu sau thành một câu hoàn chỉnh: "The company's profits have been declining. The CEO is under pressure to turn things around."

Tham khảo thêm về cấu trúc suggest tại đây và các thì khác tại đây

Tags : ielts bình dương, kỹ năng viết tiếng Anh, writing task 2
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav