Bật mí cách giải quyết những dạng LISTENING IELTS trong đề thi

Đăng bởi NGUYỄN ĐÌNH HUY vào lúc 05/04/2023

1. Các Dạng Bài Thi Listening IELTS

a. Dạng bài điền vào đơn từ (Form Completion)

Dạng bài điền vào đơn từ là một trong những dạng bài thi Listening IELTS phổ biến. Trong đây, bạn sẽ nghe một đoạn ghi âm và cần điền vào các ô trống trong mẫu đơn đã được cung cấp. Đây là một kỹ năng quan trọng đòi hỏi bạn phải nghe kỹ và hiểu rõ thông tin để điền đúng các từ vào ô trống.

b. Dạng bài điền vào bảng (Table Completion)

Dạng bài điền vào bảng cũng là một dạng phổ biến trong bài thi Listening IELTS. Trong đây, bạn sẽ nghe một đoạn ghi âm và cần điền thông tin vào bảng đã được cung cấp. Bạn cần lưu ý đọc kỹ các tiêu đề cũng như các dữ liệu trong bảng để điền đúng thông tin.

c. Dạng bài điền vào đoạn văn (Summary Completion)

Dạng bài điền vào đoạn văn đòi hỏi bạn phải nghe kỹ và điền các từ hoặc cụm từ vào đoạn văn đã được cung cấp. Đây là một kỹ năng quan trọng để bạn có thể hiểu nội dung chính của đoạn văn trong thời gian nghe ghi âm.

d. Dạng bài điền vào đơn đăng ký (Form Completion)

Dạng bài điền vào đơn đăng ký đòi hỏi bạn phải nghe và điền thông tin vào một mẫu đơn đăng ký. Đây là dạng bài thi đòi hỏi bạn phải quan sát và điền thông tin đúng vào các ô trống trong mẫu đơn.

e. Dạng bài điền vào đoạn hội thoại (Note Completion)

Dạng bài điền vào đoạn hội thoại yêu cầu bạn phải nghe và điền thông tin vào các ghi chú đã được.

Sau đây là các bước cụ thể để bạn có thể làm bài thi dạng Note Completion hiệu quả:

 1. Đọc kỹ câu hỏi trước: Trước khi bắt đầu nghe ghi âm, hãy đọc kỹ các câu hỏi liên quan để hiểu rõ đề bài và biết chúng yêu cầu gì. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào những thông tin cần thiết trong đoạn hội thoại.

 2. Chú ý tới từ khóa và đại từ: Trong đoạn hội thoại, các từ khóa và đại từ thường là những gợi ý quan trọng cho câu trả lời. Hãy chú ý tới những từ này và dùng chúng để tìm kiếm các đáp án trong bài nghe.

 3. Lưu ý thay đổi về thời gian, số lượng, vị trí: Thông thường, trong đoạn hội thoại, thông tin có thể thay đổi về thời gian, số lượng hoặc vị trí của các sự kiện hoặc đối tượng. Hãy chú ý đến những thay đổi này và điền đúng vào các ô trống tương ứng.

 4. Lắng nghe chậm và chính xác: Kỹ năng lắng nghe chậm và chính xác là điều quan trọng để bạn không bỏ sót bất kỳ thông tin nào trong đoạn hội thoại. Hãy tập trung và lắng nghe cẩn thận từng từ, từng câu trong đoạn hội thoại. Nếu bạn không nghe rõ, hãy lặp lại bài nghe để đảm bảo việc điền vào các ô trống là chính xác.

 1. Kiểm tra lại câu trả lời: Sau khi đã điền đầy đủ các ô trống, hãy đọc lại câu trả lời của bạn để đảm bảo chúng hợp lý và đúng ngữ pháp. Nếu cần thiết, hãy chỉnh sửa lại câu trả lời để chúng thật sự chính xác và đáp ứng đúng yêu cầu của câu hỏi.

Bảng phân loại các dạng bài Listening IELTS

Dưới đây là danh sách các dạng bài Listening IELTS phổ biến và cách phân loại chúng:

 1. Điền vào các ô trống: Đây là dạng bài nghe yêu cầu người nghe điền vào các ô trống trong câu hoặc đoạn văn. Để hoàn thành bài này, người nghe cần lắng nghe và điền vào các từ hoặc cụm từ chính xác vào ô trống.

 2. Trả lời câu hỏi theo thứ tự: Đây là dạng bài nghe yêu cầu người nghe trả lời các câu hỏi theo thứ tự xuất hiện trong bài nghe. Người nghe cần lắng nghe và trả lời các câu hỏi bằng các từ hoặc cụm từ được nghe thấy trong bài nghe.

 3. Liên kết thông tin: Đây là dạng bài nghe yêu cầu người nghe liên kết các thông tin trong bài nghe với các tên hoặc số, địa điểm, thời gian, v.v. Người nghe cần lắng nghe và xác định mối liên kết giữa các thông tin này.

 4. Điền vào biểu đồ, sơ đồ: Đây là dạng bài nghe yêu cầu người nghe điền vào biểu đồ, sơ đồ hoặc bản đồ theo những thông tin được cung cấp trong bài nghe. Người nghe cần lắng nghe và điền vào các chi tiết thích hợp vào đúng vị trí trên biểu đồ, sơ đồ hoặc bản đồ.

 5. Sắp xếp các đoạn văn: Đây là dạng bài nghe yêu cầu người nghe sắp xếp các đoạn văn theo thứ tự hoặc theo các tiêu chí được đưa ra trong bài nghe. Người nghe cần lắng nghe và xác định ý cần thiết để giải đáp đúng các dạng bài nghe IELTS.

Để đạt điểm cao trong các bài nghe IELTS, cần phải có những kỹ năng sau:

 1. Nghe hiểu chủ đề: Cần hiểu và nắm vững các chủ đề thường xuất hiện trong bài nghe IELTS, bao gồm chủ đề về công việc, giáo dục, du lịch, khoa học, xã hội, v.v. Điều này giúp người nghe có kiến thức nền tảng để hiểu các thông tin trong bài nghe.

 2. Nghe hiểu người nói: Cần luyện tập và nâng cao khả năng nghe hiểu người nói bản ngữ với tốc độ và giọng điệu khác nhau. Có thể luyện tập bằng cách nghe các bài nghe thực tế, đặc biệt là các bài nghe có độ khó tương tự với các đề thi IELTS.

 3. Ghi nhận thông tin chính xác: Cần luyện tập khả năng ghi nhận các thông tin chính xác như số, tên, địa điểm, thời gian, v.v. trong bài nghe. Có thể sử dụng kỹ thuật ghi chú, ký hiệu hoặc các phương pháp cá nhân để đánh dấu các thông tin quan trọng.

 4. Phân biệt giữa các lựa chọn: Cần phân biệt và lựa chọn đáp án chính xác trong các câu hỏi hoặc ô trống trong bài nghe. Có thể sử dụng kỹ năng đọc hiểu và suy luận để phân biệt các lựa chọn khác nhau và chọn đáp án đúng.

 5. Sắp xếp các thông tin theo thứ tự: Cần hiểu và sử dụng các từ dẫn, từ chỉ thứ tự, từ chỉ sự liên kết, v.v. để sắp xếp các đoạn văn hoặc thông tin trong bài nghe theo thứ tự đúng. Có thể luyện tập bằng cách làm các bài tập sắp xếp thông tin trong các bài nghe IELTS.

 6. Điền vào ô trống hoặc biểu đồ, sơ đồ: Cần phải đọc và hiểu rõ các chỉ dẫn và thông tin trong bài nghe để điền vào các ô trống hoặc biểu đồ, sơ đồ đúng cách.

Tổng quan về các dạng bài nghe IELTS và cách giải quyết

 1. Bài đơn: Đây là loại bài nghe đơn giản, người nói thường chỉ có một người và thông tin được trình bày một cách rõ ràng. Để giải quyết loại bài này, cần tập trung lắng nghe các chi tiết, ghi nhận các thông tin quan trọng và đúng thứ tự. Có thể sử dụng các từ dẫn, từ chỉ thứ tự hoặc từ liên kết để giúp sắp xếp thông tin một cách logic và chính xác.

 2. Bài đối thoại: Đây là loại bài nghe có hai hoặc nhiều người nói thay phiên nhau. Cần lắng nghe kỹ từng người nói để hiểu được ý kiến, quan điểm của mỗi người và mối quan hệ giữa các nhân vật. Có thể luyện tập bằng cách nghe các đoạn đối thoại thực tế, quen thuộc với tốc độ và giọng điệu khác nhau.

 3. Bài hội thoại: Đây là loại bài nghe dài hơn, có nhiều người nói và thông tin phức tạp hơn. Cần phải phân biệt và ghi nhận các thông tin quan trọng, xác định quan hệ giữa các nhân vật và theo dõi diễn biến của câu chuyện. Có thể sử dụng kỹ năng ghi chú, đọc hiểu và suy luận để giải quyết bài này một cách hiệu quả.

 4. Bài thuyết trình: Đây là loại bài nghe trong đó người nói trình bày một đề tài cụ thể. Cần lắng nghe và ghi nhận các ý chính, ví dụ và lý luận của người nói. Có thể sử dụng kỹ năng ghi chú, đọc hiểu và suy luận để hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của bài thuyết trình.

 5. Bài tin tức, phát thanh, hoặc đọc báo: Đây là loại bài nghe trong đó người nói thông báo về tin tức, phát thanh, hoặc đọc báo. Cần lắng nghe và ghi nhận các thông tin quan trọng, các số liệu, thời gian, địa điểm, v.v. Có thể sử dụng kỹ năng phân biệt, ghi nhớ và suy luận để đáp ứng các yêu cầu của bài nghe.

​​​​​​​

Bí quyết giải quyết các dạng bài nghe IELTS

 1. Lắng nghe kỹ: Để đạt kết quả tốt trong các bài nghe IELTS, việc lắng nghe kỹ là điều cần thiết. Hãy tập trung và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong bài nghe. Ghi nhận các từ khóa, dấu hiệu, số liệu, v.v. để sử dụng trong quá trình giải quyết bài.

 2. Ghi chú và tổ chức thông tin: Việc ghi chú là một kỹ năng quan trọng giúp theo dõi và tổ chức thông tin. Hãy ghi lại các ý chính, các ý phụ, các ví dụ, và các mối quan hệ giữa chúng. Có thể sử dụng các từ khoá, từ dẫn, hoặc các biểu đồ, sơ đồ để định hình lại thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu.

 3. Luyện tập với các tài liệu thực tế: Để trau dồi kỹ năng giải quyết bài nghe IELTS, hãy luyện tập với các tài liệu thực tế như đoạn đối thoại, bài tin tức, hoặc bài thuyết trình. Có thể nghe lại nhiều lần để quen với tốc độ và giọng điệu khác nhau của người nói.

 4. Học từ vựng chuyên ngành: Các bài nghe IELTS thường liên quan đến các chủ đề chuyên ngành như khoa học, kinh tế, y tế, v.v. Hãy học từ vựng chuyên ngành liên quan đến các dạng bài nghe bạn đang luyện tập để có thể hiểu được các thuật ngữ và ý nghĩa của chúng trong bài nghe.

 5. Thực hành đúng thời gian: Trong kỳ thi IELTS, thời gian là yếu tố quan trọng. Hãy luyện tập thực hành giải quyết các dạng bài nghe IELTS trong khoảng thời gian quy định để rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và đạt kết quả tốt trong kỳ thi thực tế.

 6. Tập trung vào ý chính: Trong quá trình giải quyết bài nghe IELTS, hãy tập trung vào ý chính của bài. Hãy nhận diện và ghi nhớ các ý chính, bỏ qua những chi tiết không quan trọng để trả lời những câu hỏi cho chính xác nhất. ​​​​​​​

Tags : Học tiếng Anh hiệu quả, IELTS, ielts bình dương, luyện thi IELTS, ngữ pháp tiếng Anh, thi IELTS
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav